ติดตามอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ก่อนใคร และติดต่อเราทางข้อความ LINE "คลิกที่ภาพ"

เปิดให้จองแล้ว | หมู่บ้าน I Modern นาทุ่ง

อัจรรย์แห่งพระเกจิดังภาคใต้ หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร สรีระสังขาร ไม่เน่าเปื่อยรวม 34 ปีหลวงปู่สงฆ์ท่านได้เข้าพำนักอยู่ประจำที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยนี้ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรตั้งแต่ พ.ศ.2462 จนถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2526 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน เวลาประมาณ 10.00 น. เศษๆ หลวงปู่สงฆ์ได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุได้ 94 ปี 3 เดือน 2 วัน รวมเวลาที่ท่านพำนักอยู่ที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยทั้งสิ้น 64 ปี 
เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย 
ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ 
มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อย
และในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”.
..แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
แต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? 
โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน 
กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...
ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะ
คือ
1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบาง
และมีสุขภาพดีเท่านั้น 
ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้น
คุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือ
เจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม 
มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลาง
ศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ 
ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก 
วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”. เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อยและในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”...แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปีแต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? 
โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...
ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบางและมีสุขภาพดีเท่านั้น ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้นคุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือเจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลางศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”.
รอน เบ็คเก็ต กับ เจอรี่ คอนเล็ก 2 นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวินนิเปก ประเทศสหรัฐอเมริกา บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอศึกษาสังขาร หลวงพ่อเพื่อค้นหาคำอธิบาย ทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโรตั้งแต่วันที่ 2-16 สิงหาคม พ.ศ.2526 และได้ทำพิธีปิดศพในคืนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2526 หลังจากนั้นทุกๆ คืนจะมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด และโดยเฉพาะในวันอังคารซึ่งกับวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงปู่ท่าน จะมีการสวดพิเศษคือการสวดในบทอานัตลักขณสูตรและอาทิตปริยายสูตร สลับกันไปทุกๆ วันอังคารของแต่ละสัปดาห์ และจะมีการสวดครบรอบวันมรณภาพในแต่ละปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม ของทุกๆ ปี โดยจะมีการนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดชุมพรมาสวดเป็นประจำทุกๆ ปี

ปัจจุบัน สรีระสังขารของหลวงปู่ได้ตั้งประดิษฐานอยู่บนศาลา 100 ปี ศาลาธรรมสังเวช วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้กราบสักการบูชา แม้ท่านจะมรณภาพรูปกายแตกดับ แต่ท่านยังคงเป็นเทพเจ้าของชาวชุมพรตลอดไปท้ายที่สุดก็ลงความเห็นแบบ งงๆว่าอวัยวะภายในต่าง ๆ นั้นไม่พบว่ามีร่องรอยการย่อยสลายใดๆเพียงแค่แห้งและหดตัวเล็กลงบ้างเท่านั้น ?!?ทั้งนี้ กรณีปุถุชนคนทั่วไปตายลงแล้วศพไม่เน่านั้น ในทางวิทยาศาสตร์เคยให้คำอธิบาย อย่างเช่นที่แหล่งข่าวในสถาบันด้านพยาธิวิทยา เคยบอกว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนรูปร่างเล็กผอมบาง เนื่องจากไม่มีไขมันเป็นตัวเผาผลาญมากหรือไม่ทำให้การสะสมอาหารในร่างกาย ซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงทำให้

ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดัง

เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย 
ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อยและในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”...แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปีแต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบางและมีสุขภาพดีเท่านั้น ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้นคุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือเจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลางศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”.แอดมิน พงษ์พัดชา

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่"ขายที่ดินติดคลองเทศบาลเมืองชุมพร

"ปิดการขาย" รหัสประกาศ CPL 034 l N 003

"ปิดการขาย" รหัสประกาศ CPL 033 l Q 001

"ปิดการขาย" รหัสแปลง CPL 032 / C 001

รหัสประกาศ CPL 025 / N 002

"ยกเลิกการขาย" รหัสประกาศ CPL 030 / A 004

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร