ติดตามอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ก่อนใคร และติดต่อเราทางข้อความ LINE "คลิกที่ภาพ"

เปิดขายแล้ว | หมู่บ้าน I Modern นาทุ่ง

อัจรรย์แห่งพระเกจิดังภาคใต้ หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร สรีระสังขาร ไม่เน่าเปื่อยรวม 34 ปีหลวงปู่สงฆ์ท่านได้เข้าพำนักอยู่ประจำที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยนี้ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรตั้งแต่ พ.ศ.2462 จนถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2526 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน เวลาประมาณ 10.00 น. เศษๆ หลวงปู่สงฆ์ได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุได้ 94 ปี 3 เดือน 2 วัน รวมเวลาที่ท่านพำนักอยู่ที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยทั้งสิ้น 64 ปี 
เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย 
ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ 
มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อย
และในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”.
..แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
แต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? 
โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน 
กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...
ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะ
คือ
1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบาง
และมีสุขภาพดีเท่านั้น 
ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้น
คุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือ
เจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม 
มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลาง
ศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ 
ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก 
วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”. เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อยและในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”...แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปีแต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? 
โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...
ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบางและมีสุขภาพดีเท่านั้น ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้นคุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือเจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลางศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”.
รอน เบ็คเก็ต กับ เจอรี่ คอนเล็ก 2 นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวินนิเปก ประเทศสหรัฐอเมริกา บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอศึกษาสังขาร หลวงพ่อเพื่อค้นหาคำอธิบาย ทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโรตั้งแต่วันที่ 2-16 สิงหาคม พ.ศ.2526 และได้ทำพิธีปิดศพในคืนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2526 หลังจากนั้นทุกๆ คืนจะมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด และโดยเฉพาะในวันอังคารซึ่งกับวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงปู่ท่าน จะมีการสวดพิเศษคือการสวดในบทอานัตลักขณสูตรและอาทิตปริยายสูตร สลับกันไปทุกๆ วันอังคารของแต่ละสัปดาห์ และจะมีการสวดครบรอบวันมรณภาพในแต่ละปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม ของทุกๆ ปี โดยจะมีการนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดชุมพรมาสวดเป็นประจำทุกๆ ปี

ปัจจุบัน สรีระสังขารของหลวงปู่ได้ตั้งประดิษฐานอยู่บนศาลา 100 ปี ศาลาธรรมสังเวช วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้กราบสักการบูชา แม้ท่านจะมรณภาพรูปกายแตกดับ แต่ท่านยังคงเป็นเทพเจ้าของชาวชุมพรตลอดไปท้ายที่สุดก็ลงความเห็นแบบ งงๆว่าอวัยวะภายในต่าง ๆ นั้นไม่พบว่ามีร่องรอยการย่อยสลายใดๆเพียงแค่แห้งและหดตัวเล็กลงบ้างเท่านั้น ?!?ทั้งนี้ กรณีปุถุชนคนทั่วไปตายลงแล้วศพไม่เน่านั้น ในทางวิทยาศาสตร์เคยให้คำอธิบาย อย่างเช่นที่แหล่งข่าวในสถาบันด้านพยาธิวิทยา เคยบอกว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนรูปร่างเล็กผอมบาง เนื่องจากไม่มีไขมันเป็นตัวเผาผลาญมากหรือไม่ทำให้การสะสมอาหารในร่างกาย ซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงทำให้

ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดัง

เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อย (Decay Process) เติบโตขึ้นมากหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขณะเสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลย โดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย 
ส่วน ใหญ่การไม่เน่าเปื่อยจะพบกับศพที่เป็นเด็กหรือคนแก่อายุ มากๆ ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายและอาหารน้อยและในสภาพอากาศ เย็นจัด หรือแห้งจัด”...แหล่งข่าวระบุ และว่า...กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในประเทศแถบยุโรปหรือในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสม่ำเสมอตลอดทั้งปีแต่กรณีนี้ก็พบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนชื้น ?!? โดยเฉพาะกับพระเกจิที่เจริญ สมาธิ-วิปัสสนามายาวนาน กับกรณีเฉพาะ เจาะจงในส่วนของพระเกจินี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาพยายามอธิบาย โดยบอกว่า...การนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลย การนั่งสมาธิเป็น เวลานาน ๆ และทำอยู่เป็นประจำๆ จะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึ่มในร่างกายเกิดน้อยลง การ นั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็ทำให้จิตสบาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อย”...ผู้เชี่ยวชาญระบุ ด้านคุณหมอนักชันสูตรศพชื่อดังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็เคยให้ข้อมูลเรื่อง ศพไม่เน่าไว้ เช่นกัน โดยระบุว่า...ในทาง วิทยาศาสตร์เป็นการเน่าเปื่อยแบบไม่ปกติ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ1. เกิดการแห้งของศพ ในสภาพแวดล้อมที่แห้งจัด ไม่มีความชื้น 2. เกิดการเปลี่ยนแปลง ของไขมันใต้ผิวหนังจนกลายเป็นลักษณะแข็งจับตัวแบบเทียนไข ซึ่งจะเกิด ในอุณหภูมิเย็นจัด และเกิดเฉพาะกับคนที่รูปร่างเล็กผอมบางและมีสุขภาพดีเท่านั้น ส่วนการนั่งสมาธิและทำสมาธิจะมีส่วนทำให้ศพไม่เน่าได้หรือไม่นั้นคุณหมอพรทิพย์เคยบอกไว้ว่า...ัง ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่อยากจะบอกก็คือหากได้พบเห็นหรือเจอกรณีอย่างนี้ อยากให้มองเข้าไปให้ถึงแก่นของธรรม มากกว่าที่จะเชื่อในเชิงไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลางศพไม่เน่า-สังขารไม่ย่อยสลายถึงวันนี้ก็ยังดูลึกลับ ในเมืองไทยเมืองร้อนนั้นน่าฉงนว่าทำไมเกิดขึ้นมาก วิทยาศาสตร์ยังอึ้งกับ อัศจรรย์แห่งพระเกจิ”.แอดมิน พงษ์พัดชา

“อสังหาริมทรัยพย์มาใหม่”ขายสวนทุเรียน จำนวน 11 ไร่ 2 งาน (โฉนด) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดช

“ขายแล้ว” ขายบ้านเดี่ยวมือสอง 3 ห้องนอน ปรมินทรมรรคา 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหว

“อสังหาริมทรัยพย์มาใหม่” บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 1 หัองน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ใกล้ "สี่แยกท่าแซะ"

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ที่ดินติดถนนกรมหลวงชุมพร "จำนวน 437 ตรว." เทศบาลเมือง จังหวัดชุมพร

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ที่ดินติดถนนเส้น 360 "จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 30 ตรว. เทศบาลบางลึก อำเภอเมือง

"ขายไปแล้ว" ที่ดินติดถนน "เส้นวัดดอนเมือง" จำนวน 45 ไร่ 3 งาน เขตเทศบางลึก อำเภอเมือง

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ขายโกดัง สำนักงาน ใกล้สี่แยกวิหาร เขตเทศบาลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

"ปิดการขาย" ขายที่ดินติดคลองเทศบาลเมืองชุมพร

เปิดจอง | โครงการ บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 1 หัองน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ใกล้ "สี่แยกท่าแซะ"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร