ติดตามอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ก่อนใคร และติดต่อเราทางข้อความ LINE "คลิกที่ภาพ"

เปิดให้จองแล้ว | หมู่บ้าน I Modern นาทุ่ง

"ภาพถ่ายหาชมยาก" การนำเรือหลวงชุมพร จากทะเลใว้บนฝั่ง ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๒๓


ประมวลภาพ ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดชุมพร อีก ๑ ชุด
การนำเรือหลวงชุมพร จากทะเลใว้บนฝั่ง ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๒๓ ใว้เพื่อประดิษฐาน  ณ บริเวณ ศาลาพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ( ศาลล่าง )
ที่หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

เรือหลวงชุมพร เป็นเรือหลวงที่กองทัพเรือได้สั่งต่อขึ้นมาตามโครงการสร้างเรือ พ.ศ.๒๔๗๖ โดยใช้งบประมาณในการบำรุงทางเรือกรรมการเผยแพร่ทหารเรือในสมัยนั้นได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบำรุงกำลังทางเรือ สื่อในการโฆษณาสมัยนั้นได้แก่ ภาพยนต์ ละคร จำอวด ดนตรี และ เอกสารสิ่งพิมพ์ ผู้ที่บริจาคเงินบำรุงกำลังทางทหารเรือได้แก่ พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร

เงินที่ประชาชนบริจากบำรุงกองทัพเรือ หรือซื้ออาวุธให้ทหารเรือนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายถึงกับซื้อเรือรบได้ทั้งลำ แต่เงินที่ได้รับ จากบางจังหวัดก็สามารถซื้อเครื่องบินทะเล (ราคาเครื่องละ ๓๗,๗๐๐ บาท ) ได้จังหวัดละ ๑ - ๒ เครื่อง หรือ ซื้อปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด ๒๐ มิลลิเมตร (แท่นคู่ราคาประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท แท่นเดี่ยวราคาประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ) สำหรับติดตั้งในเรือรบได้


เรือหลวงชุมพรเป็นเรือตอร์ปิโดใหญ่ชุดที่สั่งต่อจาก
อิตาลีมีเรือพี่เรือน้อง (SISTER SHIPS) รวมด้วยกัน ๙ ลำ คือ

เรือหลวงตราด
เรือหลวงภูเก็ต
เรือหลวงปัตตานี
เรือหลวงสุราษฎร์
เรือหลวงจันทบุรี
เรือหลวงระยอง
เรือหลวงชุมพร
เรือหลวง
ชลบุรี และ
เรือหลวงสงขลา

เรือหลวงชุมพร ต่อที่อู่กันติเอริ ริอูนิติ เดลล์ดดริอาติโก ตำบล มองฟัลโกเน เมืองตริเอส ประเทศอิตาลี เป็นเรือประเภท เรือตอร์ปิโด

ระหวางขับน้ำปกติ ๔๓๑ ตัน
ระวางขับน้ำเต็มที่ ๔๖๐ ตัน
ความยาวตลอดลำ ๖๘ เมตร
ความกว้างสูงสุด ๖.๕๕ เมตร
สูง ๔.๑ เมตร
กินน้ำลึก ๒.๘ เมตร
ตอร์ปิโดขนาด ๔๔ เซนติเมตร ๔ ท่อ
ปืน ๗๕ / ๕๑ มิลลิเมตร ๒ กระบอก
ปืนแมดเสน ๒๐ มิลลิเมตร ๒ กระบอก
ปืน ๔๐ / ๖๐ มิลลิเมตร ๑ กระบอก
เครื่องจักรกังหันไอน้ำ แบบพาร์สัน (ไอเบา ๒ ครั้ง ) ๒ เครื่อง
ใบจักรคู่ จำนวนรอบจักรสูงสุด ๕๐๐ รอบ / นาที
กำลัง ๘,๘๐๐ แรงม้า
ความเร็วสูงสุด ๓๐ นอต
ความเร็วมัธยัสถ์ ๑๒ นอต รัศมี
ทำการเมื่อความเร็มสูงสุด ๘๖๗ ไมล์
เมื่อความเร็วประหยัด ๓,๕๓๐ ไมล์
ทหารประจำเรือ ๑๑๒ คน


เรือหลวงชุมพร ขึ้นระวางประจำการเมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมเขียน หมายเลข ๓๑ ที่หัวเรือ และที่ข้างเรือเขียน ชพ. ภายหลังได้ลบออก

เรือหลวงชุมพร ได้รับราชการใน กองทัพ เรือมานานถึง ๓๗ ปี จึงได้ปลดระวางประจำการ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘

เมื่อปลดวางประจำการแล้วชาวจังหวัดชุมพรได้ขอเรือหลวงชุมพร ไปประดิษฐาน ณ บริเวณ ศาลาพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ( ศาลล่าง ) ที่หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้ติดตั้งอาวุธและเครื่องอุปกรณ์สำคัญๆ พร้อมกับตกแต่งเรือหลวงชุมพรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

แอดมิน พงษ์พัดชา ๑๘/๐๗/๕๙
www.facebook.com/pongpadcha

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่"ขายที่ดินติดคลองเทศบาลเมืองชุมพร

"ปิดการขาย" รหัสประกาศ CPL 034 l N 003

"ปิดการขาย" รหัสประกาศ CPL 033 l Q 001

"ปิดการขาย" รหัสแปลง CPL 032 / C 001

รหัสประกาศ CPL 025 / N 002

"ยกเลิกการขาย" รหัสประกาศ CPL 030 / A 004

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร