ติดตามอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ก่อนใคร และติดต่อเราทางข้อความ LINE "คลิกที่ภาพ"

เปิดให้จองแล้ว | หมู่บ้าน I Modern นาทุ่ง

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพร พิธีเปิดพระตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลล่าง)ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพร หาดูยากอีก ๑ ชุด
ครบรอบ ๓๑ ปี ในพิธีเปิดพระตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลล่าง) ณ บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๔๙ น.

ในยุคที่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้จัดสร้างศาลหลังนี้ คือ พลเอกเชวลิต - คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ สร้างในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
*** พลเอกเชวลิต ยงใจยุทธ ตอนนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รักษาราชการ)


ประธานในพิธี พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ (ผู้บัญชาการทหารเรือ)
ในพิธี นายปัญญา เลิศอุไร (ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)
พอ.พิเศษ แสง จุละจาริตต์ครับ (ที่ปรึกษาในการสร้างศาล)
ข้าราชการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ มาร่วมในพิธีหลายท่าน รวมถึง พ่อค้า ประชาชน ของจังหวัดชุมพร


รวมถึง
-หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตร์แจรง อาภากร
-หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร พระชายาในหม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
-หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
-หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา | พระทายาทของเสด็จในกรม


ลำดับพิธีเปิดพระตำหนัก
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ณ บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๔๙ น.


๑๐.๐๐ น. -ผู้รับเชิญร่วมพิธีพร้อม ณ ปะรัมพิธี
๑๐.๓๐ น. -ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนรัย
-พิธีอารธนาศิล
-ประธานสงฆ์ให้ศีล
-พิธีกรอาราธนาพระปริต
-พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุธมนต์
-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายเครืองสังเวยและเครื่องบายศรี


๑๐.๔๙ น. -ประธานในพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายพระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-พนักงานลั่นฆ้องชัย , เป่าสังข์,แก่วงมัณเฑาะว์
-กองทหารเรือเกียรติยศยิงสลุตถวาย ๒๑ นัด
-มอบของที่ระลึกแก่ผู้รับเชิญ
-ถว่ายจตุปัจจัยไทยธรรม
-พระสงฆ์อนุโมทนา
-ประธานในพิธีกรวดน้ำ

๑๑.๕๐ น. -เริมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์ ๓ รอบ เป็นเสร็จพิธี
๑๒.๓๐ น.-รับประทานอาหารกลางวัน
-ประธานในพิธีรับกุญแจเปิดพระตำหนักจาก คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ แล้วขึ้นบนตำหนัก พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เพื่อถวายเครืองสักการะ
-ผู้รับเชิญทั่วๆไป ถวายเครื่องสักการะ
-คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ กล่าวมอบพระตำหนักให้ผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อดำเนินการต่อไป
-ถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์


“ทำความเข้าใจ” พระตำหนัก แปลว่าบ้าน | ข้างล่าง คือ บ้าน ท่านอยู่ตรงนั้น
ส่วนข้างบน คือศาล | ศาล หมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ขอความช่วยเหลือ หรือ ร้องขอ ความเป็นธรรม
ถ้าอยากกราบท่าน ให้ไปที่บ้าน | ถ้าอยากให้ท่านช่วย ขึ้นบนศาล | อยากให้ เข้าใจตรงกัน
*** พระตำหนัก มี แค่ 2 ที่ คือ หาดทรายรี กับ นางเลิ้ง
ส่วนศาล มีเยอะมากในประเทศไทย นับไม่ถ้วน

 


"ทรัพย์มาใหม่" รหัสประกาศ CPL 034 l N 003

"ทรัพย์มาใหม่" รหัสประกาศ CPL 033 l Q 001

"ทรัพย์มาใหม่" รหัสแปลง CPL 032 / C 001

รหัสประกาศ CPL 025 / N 002

รหัสประกาศ CPL 030 / A 004

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 031 / B 001

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 017 / A 002

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 023 / E 005

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 022 / E 004

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 028 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 001 / O 001

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 003 / O 002

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 004 / O 003

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 005 / O 004

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 007 / U 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 009 / E 001

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 010 / U 002

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 011 / P 001

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 012 / O 005

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 013 / H 001

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 014 / E 003

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 015 / H 002

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 019 / N 001

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 024 / H 003

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 026 / R 001

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 027 / R 002

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

รหัสประกาศ CPL 029 / H 004

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร